Update cookies preferences
Promotic

Tabela - karta obiektu PmgWTable

Opis:
Podstawowe parametry tabeli.
Konfiguratory:
Całkowita ilość wierszyUstawia całkowitą ilość wierszy w tabeli. Ta jest określona sumą wierszy części stałej oraz obszaru danych tabeli.
Ilość wierszy części stałejUstawia ilość wierszy części stałej tabeli.
Wysokość wierszaUstawienie wysokości wierszy tabeli w pikselach.
DostosujZmodyfikuje wysokość wierszy uwzględniając wysokość tabeli oraz wymaganą ilość wierszy.
Tryb edycjiUstawienie typu obsługi tabeli.
0 - komórki obszaru danych NIE można zaznaczać - komórki nie można zaznaczać ani edytować
1 - komórki obszaru danych można zaznaczać - komórki można zaznaczyć (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki)
2 - komórki obszaru danych można zaznaczać oraz edytować - komórki można zaznaczyć (poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki) i edytować (poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki)
3 - komórki obsazaru danych można zaznaczać, edytować można tylko komórki, u których jest to zezwolone - Kombinuje 1 i 2 tryby edycji. Umożliwia wdycję tylko wybranych komórek (domyślnie: edycja komórek jest wyłączona).
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
Kolor siatkiUstawienie koloru siatki tabeli.
Obszar stały
Kolor tłaKolor tła części stałej tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FixedBackColor.
Kolor tekstuKolor tekstu części stałej tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FixedForeColor.
CzcionkaCzcionka części stałej tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FixedFont.
Obszar danych
Kolor tłaKolor tła obszaru danych tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BackColor.
Kolor tekstuKolor tekstu obszaru danych tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ForeColor.
CzcionkaCzcionka obszaru danych tabeli
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Font.
Wolny obszar dla tekstu komórki (Padding)
Po lewejWolny obszar dla tekstu komórki w pikselach po lewej.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PaddingLeft.
U góryWolny obszar dla tekstu komórki w pikselach u góry.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PaddingTop.
Po prawejWolny obszar dla tekstu komórki w pikselach po prawej.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PaddingRight.
U dołuWolny obszar dla tekstu komórki w pikselach u dołu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PaddingBottom.

Historia:
Pm9.00.15: Nowe konfiguratory: Po lewej, U góry, Po prawej, U dołu.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.