Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rows - wlaściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Ilość wszystkich wierszy tabeli (liczone włącznie z częścią stałą).
Składnia:
Long Rows
Wołanie:
n = oTable.Rows
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Całkowita ilość wierszy" niniejszego obiektu.

Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.

W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu jest konieczne wywołać metodę Draw.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice