Promotic

Rows - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Ilość wszystkich wierszy tabeli (liczone włącznie z częścią stałą).
Składnia:
Long Rows
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Całkowita ilość wierszy" tego obiektu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.
W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu jest konieczne wywołać metodę Draw.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.Cols (właściwość)
- PmgWTable.FixedRows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nRowss = oTable.Rows;   // Odczyt z właściwości
oTable.Rows = 20;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.