Promotic

SetColPrivateData - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia pomocniczą wartość kolumny.
Składnia:
Empty SetColPrivateData(Long Col, Variant Value)
Parametry:
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Value(Variant) Nowo zapisywana wartość.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetColPrivateData(-2, "tekst");

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.