Update cookies preferences
Promotic

SetCellBackColor - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy).
Składnia:
Empty SetCellBackColor(Long Row, Long Col, String Value)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (bez części stałej).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (bez części stałej).
Value(String) Nowo zapisywana wartość.
Notatka:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".
W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli wartość jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawia kolor tła 2. wiersza
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellBackColor(1, -3, "#ff0000");   // Red
oTable.Draw();

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellBackColor została zastąpiona metodami GetCellBackColor oraz SetCellBackColor.
© MICROSYS, spol. s r.o.