Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellBackColor - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumni i wierszy).
Składnia:
Empty SetCellBackColor(Long Row, Long Col, String Value)
Wołanie:
oTable.SetCellBackColor row, col, "#000000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (bez części stałej).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (bez części stałej).
Value(String) Nowo zapisywana wartość.
Notatka:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w postaci "#RRGGBB".

W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.

 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawia kolor tła 2. wiersza
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellBackColor(1, -3, "#ff0000");  //Red
oTable.Draw();

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellBackColor została zastąpiona metodami GetCellBackColor oraz SetCellBackColor.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice