Promotic

PaddingBottom - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wytworzy wolny obszar dla tekstu komórki u dołu (w pikselach).
Składnia:
Long PaddingBottom
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "U dołu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.PaddingLeft (właściwość)
- PmgWTable.PaddingRight (właściwość)
- PmgWTable.PaddingTop (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka


var oTable = pMe.Items("/Table");

var nPaddingBottom = oTable.PaddingBottom;   // Odczyt z właściwości
oTable.PaddingBottom = 3;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.