Update cookies preferences
Promotic

Testowanie zawartości komórki tabeli

Ustawia fokus na komórkę 11. wiersza i 2. kolumny tabeli jeżeli wartość tej komórki jest mniejsze niż 20.
W zmiennej oTable miejmy obiekt PmgWTable umieszczony w edytorze grafiki.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var TextOfCell;
var oTable = pMe;

oTable.FocusedRow = 11;
oTable.FocusedCol = 2;
TextOfCell = Pm.ToNumber(oTable.FocusedCellText);
// ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oTable.SetCellForeColor(11, 2, TextOfCell < 20 ? "#ff0000" : "#000000");
© MICROSYS, spol. s r.o.