Promotic

FocusedCol - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Indeks kolumny zaznaczonej komórki (bieżącej komórki, która jest zaznaczona - posiada fokus) (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Składnia:
Long FocusedCol
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu jest konieczne wywołać metodę Draw.

Jeżeli żadna komórka nie posiada fokus, wtedy właściwość zwraca wartość -100.
Jeżeli do właściwości ustawiona wartość -100 (lub przestarzale -1), wtedy żadna z komórek nie będzie posiadała fokus.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCellText (właściwość)
- PmgWTable.FocusVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nFocusedCol = oTable.FocusedCol;   // Odczyt z właściwości

oTable.FocusedCol = 3;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.