Promotic

FitWidth - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia szerokośc kolumn w ten sposób, żeby były wszytkie widoczne oraz jednakowo szerokie.
Składnia:
Empty FitWidth()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.FitWidth();
© MICROSYS, spol. s r.o.