Promotic

GetRowPrivateData - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca pomocniczą wartość wiersza.
Składnia:
Variant GetRowPrivateData(Long Row)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var valPrivRow3 = oTable.GetRowPrivateData(3);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.