Update cookies preferences
Promotic

onCellTextChange - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zmianie bieżąco zmienianego tekstu.
Zdarzenie można zastosować na przykład do bezzwłocznej zmiany właśnie edytowanego tekstu i umożliwia w ten sposób sprawdzanie danych już podczas edycji.
Zdarzenie zostanie wywołane w czasie po zdarzeniu onCellEditRequested i przed zdarzeniem onCellEdited.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Row - (Long) [do odczytu] Wiersz edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Col - (Long) [do odczytu] Kolumna edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.OldText - (String) [do odczytu] Stary tekst przed wywołaniem tego zdarzenia.
pEvent.Text - (String) [do odczytu i zapisu] Edytowany i wymagany tekst. Ustawienie jest zależne od wartości parametru bChange.
pEvent.ErrorText - (String) [do odczytu i zapisu] Umożliwia wprowadzić tekst komunikatu o błędzie, na przykład błędne hasło, itd.
pEvent.Change - (Boolean) [do odczytu i zapisu] Umożliwia optymalizacji edycji: jeżeli wartość parametru jest zmieniona na true, wtedy zostanie ustawiony tekst sText, w innym przypadku nie.
pEvent.ShowAlertDialog - (Boolean) [do odczytu i zapisu] Jeżeli jest ustawione na true, wtedy zostanie wyświetlone okno ostrzegawcze z tekstem wprowadzonym w pEvent.ErrorText.
Notatka:
Zdarzenie to na razie nie działa w panelu Webowym.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRow = pEvent.Row;
var nCol = pEvent.Col;
var val = Pm.ToNumber(pEvent.Text);
if (val < 10000)
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "transparent");
}
else
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "#ffff00");
}
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.