Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedBackColor - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wstępnie ustawiony kolor tła stałych komórek tabeli.

Ten kolor mają ustawiony wszystkie stałe komórki tabeli, dla których nie został jawnie ustawiony kolor przy pomocy metody SetCellBackColor.

Składnia:
String FixedBackColor
Wołanie:
oTable.FixedBackColor = "#ffffff" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTable.FixedBackColor 'w sColor jest RGB String w postaci "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła:" tego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice