Promotic

RemoveRow - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Usunie wiersz (lub kilka wierszy) na określonej pozycji. Wiersze istniejące za daną pozycją zostaną przesunięte.
Składnia:
Long RemoveRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Wartość -2 (oraz przestarzale -1) oznacza, że zostanie usunięty ostatni wiersz.
Wartość -3 oznacza, że zostaną usunięte wszystkie wiersze poza stałymi.
Count[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy do usunięcia.
Domyślną wartością jest 1.
Jeżeli wymagana ilość jest większe niż istniejącej, wtedy metoda nie zostanie wykonana.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość wszystkich pozostałych (również stałych) wierszy (po usunięciu wymaganych).
Notatka:
Przy pomocy tej metody nie można usunąć stałego wiersza.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.Rows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.RemoveRow(-2);
© MICROSYS, spol. s r.o.