Promotic

FocusVisible - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Umożliwienie wyłączenia standardowej obwódki zaznaczonej komórki.
Zaznaczoną komórkę okroślają właściwości FocusedCol oraz FocusedRow.
Dogodne w przypadku, kiedy uwidocznienie tej komórki zapewni projektant samodzielnie.
Składnia:
Boolean FocusVisible
Wartości:
true (domyślnie) - Obwódka jest włączona
false - Obwódka jest wyłączona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCol (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCellText (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var bFocusVisible = oTable.FocusVisible;   // Odczyt z właściwości
oTable.FocusVisible = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.