Promotic

SetFocus - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Wymuszone uzyskanie fokusu. Jeżeli obiekt PmgWTable posiada fokus, wtedy można ją obsługiwać przy pomocy klawiatury (przewijać, przesuwać zaznaczoną komórkę, edytować,...).
Składnia:
Empty SetFocus()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCol (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCellText (właściwość)
- PmgWTable.FocusVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetFocus();
© MICROSYS, spol. s r.o.