Promotic

FixedCols - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Ilość stałych kolumn tabeli.
Składnia:
Long FixedCols
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość kolumn części stałej" tego obiektu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FixedRows (właściwość)
- PmgWTable.Cols (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nFixedCols = oTable.FixedCols;   // Odczyt z właściwości
oTable.FixedCols = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.