Update cookies preferences
Promotic

SetEditMode - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia komórki do trybu edycji.
Składnia:
Empty SetEditMode()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta spowoduje, że aktualnie zaznaczona komórka tabeli zostanie przełączona do trybu edycji, tzn. tak jakby nad komórką zostało np. wykonane dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki.

Metoda działa tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 1, 2 lub 3.
Patrz również:
- PmgWTable.Interaction (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetEditMode();
© MICROSYS, spol. s r.o.