Update cookies preferences
Promotic

onCellEditRequested - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy rozpoczęcui edycji komórki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Row - (Long) [do odczytu] Wiersz edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Col - (Long) [do odczytu] Kolumna edytowanej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane nawet wtedy, jeżeli jest zezwolone tylko zaznaczanie komórek, tzn. jeżeli Interaction = 1. Wtedy dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki (lub naciśnięciem klawisza Enter) nad zaznaczoną komórką wywoła zdarzenie, nawet jeżeli komórka w tym przypadku nie przełącza się do trybu edycji.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug(pMe.GetCellText(pEvent.Row, pEvent.Col));
© MICROSYS, spol. s r.o.