Promotic

Draw - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Metoda służy do odświeżenia (przerysowania) tabeli. Metodę należy wywołać za każdym razem, kiedy trzeba uwidocznić zmiany w tabeli (w ustawieniu tabeli).
Składnia:
Empty Draw()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.