Promotic

ColFirstVisible - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Indeks kolumny, która zostanie wyświetlona jako pierwsza za stałymi kolumnami (indeksowane od 0).
Składnia:
Long ColFirstVisible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Służy np. przy autorolowaniu w tabeli.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.RowFirstVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var n = oTable.ColFirstVisible;   // Odczyt z właściwości

oTable.ColFirstVisible = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.