Promotic

onCellFocusChanged - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane jeżeli doszło do zmiany zaznaczonej komórki (tzn. komórki z fokusem) na przykład:
- kliknięciem myszki na niezaznaczoną komórkę
- naciśnięciem klawisza (klawisz do góry, klawisz w dół, klawisz w lewo, klawisz w prawo ..)
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Row - (Long) [do odczytu] Wiersz komórki, które uzyskała fokus (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Col - (Long) [do odczytu] Kolumna komórki, które uzyskała fokus (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.RowOld - (Long) [do odczytu] Wiersz komórki, które utraciła fokus (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.ColOld - (Long) [do odczytu] Kolumna komórki, które utraciła fokus (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 1, 2 lub 3.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCol (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCellText (właściwość)
- PmgWTable.FocusVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.SetCellBackColor(pEvent.RowOld, -3, "transparent");
pMe.SetCellBackColor(pEvent.Row, -3, "#009898");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.