Update cookies preferences
Promotic

onCellClicked - zdarzenie obiektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane kliknięciem lewym przyciskem myszki na komórkę.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Row - (Long) [do odczytu] Wiersz klikniętej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Col - (Long) [do odczytu] Kolumna klikniętej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
pEvent.Ctrl - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 1, 2 lub 3.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Wartość komórki tabeli, w której doszło do kliknięcia myszką, jest zapisana do zmiennej val
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRow = pEvent.Row;
var nCol = pEvent.Col;
var val = pMe.GetCellText(nRow, nCol);
© MICROSYS, spol. s r.o.