Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onCellClicked - zdarzenie objektu PmgWTable

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy kliknięciu lewym przyciskeíem myszki na komórkę.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWTable obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
nRow(Long) Wiersz klikniętej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
nCol(Long) Kolumna klikniętej komórki (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Ctrl(Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
Shift(Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
Alt(Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na wartość 1, 2 lub 3.
 
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Wartość komórki tabeli, w której doszło do kliknięcia myszki jest zapisana do zmiennej val
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oTable = pMe.Acx;
val = oTable.GetCellText(nRow, nCol);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice