Promotic

Zmiana ilości wierszy tabeli

Przykład zmieni ilość wierszy na 20 wierszy i wyświetli jako pierwszą kolumnę/wiersz za stałymi kolumnami/wierszami pierwszą kolumnę/wiersz tabeli z niestałej części (o indeksie równym ilości stałych wierszy/kolumn).
W zmiennej oTable miejmy obiekt PmgWTable umieszczony w edytorze grafiki.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow, nRows;
var oTable = pMe;
if (nRows > 20)
{
for (iRow = 21; iRow < nRows; iRow++)
{
oTable.RemoveRow(-1);
}
}
else
{
if (nRows < 20)
{
for (iRow = nRows; iRow < 19; iRow++)
{
oTable.InsertRow(-1);
}
}
}
oTable.RowFirstVisible = oTable.FixedRows;
oTable.ColFirstVisible = oTable.FixedCols;
© MICROSYS, spol. s r.o.