Promotic

FocusedCellText - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wartość zaznaczonej komórki (bieżącej komórki, która posiada fokus).
Składnia:
String FocusedCellText
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu jest konieczne wywołać metodę Draw.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCol (właściwość)
- PmgWTable.FocusVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sFocusedCellText = oTable.FocusedCellText;   // Odczyt z właściwości
oTable.FocusedCellText = 825;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.