Promotic

Kolumny - karta obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawienia właściwości kolumn tabeli
Konfiguratory:
Ilość kolumn części stałejOkreśla ilość kolumn w części stałej tabeli.
Włącz zmianę szerokości kolumn przez ciągnięcie myszkąUmożliwienie zmiany szerokości kolumn tabeli przez ciągnięcie myszką w stałej części tabeli.
DodajDoda nową kolumnę
EdytujUmożliwia edycję wybranej kolumny
UsuńUsunie wybraną kolumnę
W góręZmiana kolejności (indeks) kolumny w tabeli
W dółZmiana kolejności (indeks) kolumny w tabeli
DostosujDostosuje szerokości kolumn do szerokości obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.