Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellEditable - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca, czy jest możliwa edycja komórki.
Składnia:
Boolean GetCellEditable(Long Row, Long Col)
Wołanie:
bEditable = oTable.GetCellEditable(row, col)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).

Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.

Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).

Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.

Notatka:
Metoda działa tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na wartość 3.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi możliwość edycji komórki w 2. wierszu oraz 5. kolumnie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bEditable;
var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
bEditable = oTable.GetCellEditable(1, 4);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice