Promotic

GetCellEditable - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca znacznik, czy jest możliwa edycja komórki.
Składnia:
Boolean GetCellEditable(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Notatka:
Metoda działa tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 3.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi możliwość edycji komórki w 2. wierszu oraz 5. kolumnie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bEditable;
var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
bEditable = oTable.GetCellEditable(1, 4);

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellEditable została zastąpiona metodami GetCellEditable oraz SetCellEditable.
© MICROSYS, spol. s r. o.