Promotic

Zdarzenia - karta obiektu PmgObject

Opis:
Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Tą kartę można również otworzyć po naciśnięciu klawisza "C" nad Pmg obiektem aktywnym.
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgInstance.
Konfiguratory:
ZdarzeniaLista zdarzeń obiektu. Po wyborze zdarzenia można określić skrypt, który ma zostać wykonany po wystąpieniu tego zdarzenia. Zdarzenia danego obiektu znajdują się w opisie tego obiektu.
ParametryLista parametrów zdarzenia.
Parametry danego zdarzenia znajdują się w opisie tego zdarzenia (patrz np. onMousePress).
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
EdytujPrzycisk, który otworzy duże okno edycji skryptu które służy do wygodnego definiowania skryptu (okno jest rozciągnięte na cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlone współrzędne kursora, co jest zwłaszcza dogodne podczas wyszukiwania błędów w skrypcie).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.