Promotic

Podziałka - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach - ulokowanie, kolor, czcionka, ilość oraz długość wskazów, opis podziałki, itd.
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla następujących Pmg obiektów: PmgBarBox oraz PmgSliderBox.
Konfiguratory:
Po prawej / U dołuPatrz: "Po lewej / U góry".
Po lewej / U góryWybór ulokowania podziałki względem do paska.
Opcje "Po prawej" oraz "Po lewej" są brane pod uwagę w przypadku, kiedy konfigurator "Kierunek wzrostu" jest ustawiony na "W górę" lub "W dół".
Opcje "U dołu" oraz U góry są brane pod uwagę w przypadku, kiedy konfigurator "Kierunek wzrostu" jest ustawiony na "W prawo" lub "Wlewo".

Obie opcje mogą być zaznaczone równocześnie.
Kolor podziałkiUstawienie koloru głównych i wskazów pozostałych podziałki (w przypadku miernika wskazówkowego także kolor łuku podziałki)
Kolor etykiet podziałkiUstawienie koloru tekstu opisującego podziałkę
Czcionka etykiet podziałkiUstawienie czcionki etykiet podziałki
Odległość podziałkiOdległość (w pikselach) pomiędzy podziałką i indykatorem wartości mierzonej (słupek lub wskazówka)
Odległość deskrypcjiOdległość pomiędzy podziałką i deskrypcjami podziałki (w pikselach)
Długość wskazów głównychDługość wskazów głównych podziałki (w pikselach). Wskazy główne mogą być z lub bez deskrypcji. Jeżeli są zdefiniowane również wskazy, wtedy długość wskazów głównych powinna być większe niż długość wskazów pozostałych.
Długość wskazów pozostałychDługość wskazów pozostałych podziałki (w pikselach). Wskazy są zawsze bez deskrypcji i powinne być krótsze od wskazów głównych.
Ilość wskazów głównychIlość wskazów głównych określa na ile części będzie rozdzielona podziałka. Równocześnie określa, maksymalną ilość wskazów, które mogą posiadać deskrypcje. Jeżeli zakres podziałki będzie na przykład od 0 do 4, wtedy ilość wskazów głównych może być równa 5 (0,1,2,3,4) lub 3 (0,2,4), lecz również 9 (0,0.5,1.0, ... 4.5,5.0).
Ilość wskazów pozostałych pomiędzy wskazami głównymiWartość określa ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma wskazami głównymi. Wskazy nie posiadają żadnych deskrypcji.
Który wskaz główny posiada deskrypcjęWprowadzona wartość określa, u którego każdego ze wskazów głównych podziałki zostanie wyświetlona także wartość odpowiadająca danemu wskazowi. Jeżeli liczba ta będzie równa na przykład 3, wtedy pierwszy wskaz główny będzie posiadać deskrypcję, drugi i trzeci wskaz główny nie będą posiadać deskrypcji, czwarty wskaz główny będzie posiadać deskrypcję, itd. Liczba ta musi być całkowita oraz większe lub równe niż jeden.
Ilość miejsc dziesiętnychUstawienie precyzji deskrypcji podziałki

Historia:
Pm9.00.26: Usunięty błąd: W Web panelu nie wyświetlały się obie podziałki jednocześnie.
© MICROSYS, spol. s r.o.