Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Podziałka - zakładka obiektu PmgObject

Opis:
Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach - ulokowanie, kolor, czcionka, ilość oraz długość wskazów, opis podziałki, itd.

Ta zakładka razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla następujących Pmg obiektów: PmgBarPane, PmgSliderPane oraz PmgMeterPane.

Pozycje konfiguracji:
Po prawej / U dołuPatrz: "Po lewej / U góry".
Po lewej / U góryWybór ulokowania podziałki względem do paska.
Opcje "Po prawej" oraz "Po lewej" są brane pod uwagę w przypadku, kiedy konfigurator "Kierunek wzrostu" jest ustawiony na "W górę" lub "W dół".
Opcje "U dołu" oraz U góry są brane pod uwagę w przypadku, kiedy konfigurator "Kierunek wzrostu" jest ustawiony na "W prawo" lub "Wlewo".

Obie opcje mogą być zaznaczone równocześnie.

Kolor podziałkiUstawienie koloru głównych i pozostałych wskazów (w przypadku miernika wskazówkowego także kolor łuku podziałki)
Kolor etykiet podziałkiUstawienie koloru czcionki opisującego podziałkę
Czcionka etykiet podziałkiUstawienie czcionki etykiet podziałki
Odległość podziałkiOdległość (w pikselach) pomiędzy podziałką i indykatorem wartości mierzonej (pasek lub wskazówka)
Odległość deskrypcjiOdległość pomiędzy podziałką i deskrypcjami podziałki (w pikselach)
Długość wskazów głównychDługość wskazów głównych podziałki (w pikselach). Wskazy główne mogą być z lub bez deskrypcji. Jeżeli są zdefiniowane również wskazy, wtedy długość wskazów głównych powinna być większe niż długość pozostałych wskazów.
Długość wskazówDługość wskazów podziałki (w pikselach). Wskazy są zawsze bez deskrypcji i powinne być krótsze od wskazów głównych.
Ilość wskazów głównychIlość wsakzów głównych określa na ile części będzie rozdzielona podziałka. Równocześnie określa, maksymalną ilość wskazów, które mogą posiadać deskrypcje. Jeżeli zakres podziałki będzie na przykład od 0 do 4, wtedy może być ilość wskazów głównych równa 5 (0,1,2,3,4) lub 3 (0,2,4), lecz również 9 (0,0.5,1.0, ... 4.5,5.0).
Ilość wskazów pomiędzy wskazami głównymiWartość określa ilość wskazów pomiędzy dwoma wskazami głównymi. Wskazy nie posiadają żadnych deskrypcji.
Który wskaz główny posiada deskrypcjęWprowadzona wartość określa, u którego każdego ze wskazów głównych podziałki zostanie wyświetlona także wartość odpowiadająca danemu wskazowi. Jeżeli liczba ta będzie równa na przykład 3, wtedy pierwszy wskaz główny będzie posiadać deskrypcję, drugi i trzeci wskaz główny nie będą posiadać deskrypcji, czwarty wskaz główny będzie posiadać deskrypcję, itd. Liczba ta musi być całkowita oraz większe lub równe niż jeden.
Ilość miejsc dziesiętnychUstawienie precyzji deskrypcji podziałki
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice