Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenX - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera.
Składnia:
Long ScreenX
Wołanie:
n = oItem.ScreenX
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

ScreenX=0, ScreenY=0 oznacza lewy górny róg ekranu.

Ponieważ pozycje okien są określane we współrzędnych ekranu, to ta właściwość może być użyteczna przy określaniu pozycji okien.

 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmgObject.ScreenY (właściwość)
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.Dx (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice