Promotic

ScreenX - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera.
Składnia:
Long ScreenX
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
ScreenX=0, ScreenY=0 oznacza lewy górny róg ekranu.
Ponieważ pozycje okien są określane we współrzędnych ekranu, to ta właściwość może być użyteczna przy określaniu pozycji okien.

Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmgObject.ScreenY (właściwość)
- PmgObject.X (właściwość)
- PmgObject.Dx (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nScreenX = oObject.ScreenX;
© MICROSYS, spol. s r.o.