Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenX - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače.
Syntaxe:
Long ScreenX
Volání:
n = oItem.ScreenX
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

ScreenX=0, ScreenY=0 znamená levý horní roh obrazovky.

Protože pozice oken se určují v obrazovkových souřadnicích, může být tato vlastnost užitečná při určování pozice oken.

 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice