Promotic

ScreenX - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače.
Syntaxe:
Long ScreenX
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
ScreenX=0, ScreenY=0 znamená levý horní roh obrazovky.
Protože pozice oken se určují v obrazovkových souřadnicích, může být tato vlastnost užitečná při určování pozice oken.

Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Viz také:
- PmgObject.ScreenY (vlastnost)
- PmgObject.X (vlastnost)
- PmgObject.Dx (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nScreenX = oObject.ScreenX;
© MICROSYS, spol. s r.o.