Promotic

PmPanel - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn.
Syntaxe:
Object PmPanel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost ještě není funkční v události onStart.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.PmPanel;   // Čtení z vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.