Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPanel - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn.
Syntaxe:
Object PmPanel
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost ještě není funkční v události onStart.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var oPanel = oItem.PmPanel;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice