Promotic

Metody - karta objektu PmgObject

Popis:
V této kartě se definují metody projektanta Pmg objektu.
Tato karta se svými konfigurátory je společná pro všechny Pmg objekty kromě: PmgInstance.
Tlačítka:
NováOtevře konfigurační okno "Metoda", ve kterém lze přidat novou metodu.
SmazatSmaže označenou metodu
EditaceOtevře konfigurační okno "Metoda", ve kterém lze editovat označenou metodu.
Poznámka:
V této kartě lze objektu přidávat další metody. Správné užívání těchto metod velmi zjednodušuje a zčitelňuje aplikaci.

V této kartě lze definovat libovolný počet metod. Na každém řádku seznamu (který je vlevo nahoře) je definice právě jedné metody. Tyto metody lze volat pomocí vlastnosti PmgObject.Methods.
Parametry metody:
pMe(Object) Reference na Pma objekt, ve kterém je metoda definována.
pResult[jen pro zápis] (Variant) Výstupní parametr, který slouží ke vrácení výsledné hodnoty metody.
Je dostupný pouze pro metody, které jsou psány v jazyce VBScript. Pro jazyk JavaScript se vrácená hodnota zadá v příkaze return.
Parametry definované projektantem(Variant) Slouží jako předávané parametry při volání dané metody. Tyto parametry se definují v konfigurátoru "Parametry".

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.