Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné - záložka objektu PmgObject

Popis:
Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu.

Tato záložka se svými konfigurátory je společná pro všechny Pmg objekty.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Vars.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Konfigurační položky:
Přidat Přidání nové proměnné na konec seznamu. Po stisknutí tlačítka se vyvolá okno pro výběr typu proměnné, pak následuje okno editace proměnné:
Název - Název (Identifikátor) proměnné (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).
Hodnota - (podle typu proměnné) Hodnota proměnné nebo datová vazba.
SmazatSmazání označené proměnné ze seznamu.
EditaceÚprava označené proměnné. Vyvolá stejné okno jako u tlačítka "Přidat".
NahoruPřesun označené proměnné v pořadí všech proměnných o jedno místo nahoru.
DolůPřesun označené proměnné v pořadí všech proměnných o jedno místo dolů.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého Pmg objektu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice