Promotic

Proměnné - karta objektu PmgObject

Popis:
Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu. Maximální počet proměnných v seznamu je 100.
Tato karta se svými konfigurátory je společná pro všechny Pmg objekty.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Vars.
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
Konfigurátory:
Menu editoru proměnných
Editace - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat vybranou proměnnou.
Nová proměnná (prázdná) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
Nová proměnná (kopie vybrané) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
Více nových proměnných - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat více nových proměnných.
Smazat - Smaže vybranou proměnnou ze seznamu.
Smazat vše - Smaže všechny proměnné ze seznamu.
Přesunout na začátek - Přesune vybranou proměnnou na začátek seznamu.
Přesunout na konec - Přesune vybranou proměnnou na konec seznamu.
Přidání jedné nebo více nových proměnných.
Nová proměnná (prázdná) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou prázdné.
Nová proměnná (kopie vybrané) - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat novou proměnnou. Hodnoty vlastností nové proměnné budou zkopírovány z aktuálně vybrané proměnné.
Více nových proměnných - Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze přidat více nových proměnných.
Otevře konfigurační okno "Proměnná", ve kterém lze editovat vybranou proměnnou.
Smazání vybrané proměnné nebo všech proměnných.
Smazat - Smaže vybranou proměnnou ze seznamu.
Smazat vše - Smaže všechny proměnné ze seznamu.
Přesune vybranou proměnnou v seznamu nahoru.
Přesune vybranou proměnnou v seznamu dolů.
Otevře okno pro hledání textu.
© MICROSYS, spol. s r.o.