Promotic

Datová vazba OP - Datová vazba na vlastnost objektu určeného výrazem - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby OP je hodnota vlastnosti vybraného objektu.
Konfigurátory datové vazby:
Výraz, jehož výsledkem je reference na objektUrčuje objekt, na jehož vlastnost má být vytvořena datová vazba. Je nutno zadat výraz, jehož výsledkem je reference na požadovaný objekt.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Název vlastnosti objektuNázev vlastnosti vybraného objektu. Pokud objekt odkazovaný výrazem v předchozím řádku obsahuje podobjekty a pro přístup k nim má definovány vlastnosti, pak lze se pomocí odkazu '.' odkazovat přímo na tyto podobjekty (pokud je například v tomto řádku Subobject.Property, pak touto datovou vazbou je odkazována vlastnost "Property" v podobjektu Subobject objektu odkazovaného prvním řádkem).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Dynamická vlastnostZatrhněte pouze pokud objekt může být za běhu runtime smazán a znovu vytvořen, nebo pokud je v řádku vlastnosti zapsán Výraz.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Hodnoty této datové vazby se získávají komunikací s Web serverem (s aplikací PROMOTIC). Web klient (tzn. Web prohlížeč) pravidelně komunikuje s Web serverem dle nastavené periody - viz konfigurátor "PmaPanel > Web server > Perioda obnovování dat Web obrazu [s]".
© MICROSYS, spol. s r.o.