Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová vazba S - Datová vazba na obsah textového souboru - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby S je text získaný ze zvoleného souboru.

Tato datová vazba není funkční pro Web obrazy.

Konfigurátory datové vazby:
Název souboruNázev souboru s cestou, ze kterého má být text vyčten.

Pokud se jedná o textový soubor, pak stačí vyplnit tento konfigurátor, konfigurátory Sekce a Klíč jsou v tom případě nevýznamné. V tom případě bude přečten celý obsah textového souboru.

Soubor lze nalistovat pomocí vedlejšího tlačítka.

SekceSekce *.ini souboru, ze které má být text přečten (vyplňuje se bez hranatých závorek).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

KlíčKlíč *.ini souboru, ze kterého má být text přečten.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Poznámka:
Datová vazba není omezena velikostí textového souboru (lze se napojit i na text velké velikosti).

Pokud se jedná o INI soubor, pak je nutno vyplnit nejen konfigurátor Název souboru, ale i konfigurátory Sekce a Klíč.

Příklad:
Mějme soubor "Kotel.ini" s následujícím obsahem
[Kotel1]
Run=1

Číslo 1 (jako string) ze sekce "Kotel1" a z klíče "Run" získáme následujícím vyplněním konfigurátorů:

Název souboru C:\Data\Kotel.ini
Sekce Kotel1
Klíč Run
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice