Promotic

onStart - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu.
Událost lze použít například k počáteční inicializaci Pmg objektu nebo k počátečního přenesení dat do Pmg objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Upozornění:
V této události ještě není možné využívat metody (vlastnosti) přistupující k obsahu okna přes objekt PmaPanel, například pMe.PmPanel.X, atd. Volání lze nahradit například voláním pMe.Items("/ItemName").
Viz také:
- PmgObject.onStop (událost)
- PmgObject.onRefresh (událost)
Příklad:
Zavolá metodu projektanta obrazu InitTable, která vrátí pole hodnot. Ty pak zapíše do tabulky v obrazu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow, iCol;
var aValues = pMe.PmPanel.Methods.InitTable();
var oTable = pMe.Items("/Table");
var nRows = aValues.GetSize(1);
var nCols = aValues.GetSize(2);

oTable.Rows = nRows;
oTable.Cols = nCols;
for (iRow = 0; iRow < nRows; iRow++)
{
for (iCol = 0; iCol < nCols; iCol++)
{
oTable.SetCellText(iRow, iCol, aValues.GetItem(iRow, iCol));
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.