Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStart - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu. Událost lze použít například k počáteční inicializaci Pmg objektu nebo k počátečního přenesení dat do Pmg objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
 
Upozornění:

V této události ještě není možné využívat metody (vlastnosti) přistupující k obsahu okna přes objekt PmaPanel, například pMe.PmPanel.X, atd. Volání lze nahradit například funkčním voláním pMe.Items("/ItemName").

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice