Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

X - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k nadřízenému oknu (závisí na typu obrazu).
Nezávislé: pozice je relativně k obrazovce.
Modální okno: pozice je relativně k obrazovce.
Pmg objekt: pozice je relativně k nadřízenému obrazu (odpovídá pozici objektu PmgFrame).

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Syntaxe:
Long X
Volání:
n = oPanel.X
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- PmaPanel.Y (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice