Promotic

onClose - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána po zavření obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této události je lepší použít událost PmgRoot.onPanelStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaPanel.onOpen (událost)
- PmaPanel.ReturnValue (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateRate = 5000;
© MICROSYS, spol. s r.o.