Promotic

onPanelStopEnd - událost objektu PmgRoot

Popis:
Událost je vyvolána v závěru zavírání obrazu, po tom co je vyvolána událost onStop pro všechny Pmg objekty. Toto je poslední vyvolaná událost při zavírání panelu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Reason - (String) [pro čtení] Informace o způsobu zavření obrazu.
Tato hodnota je přenesena z volání metody PmgRoot.Close(sReason). Pokud obraz není zavřen metodou PmgRoot.Close, pak je tato hodnota prázdný řetězec.
Lze použít například v případě, kdy je obraz otevřený jako modální okno (viz Jak pracovat s modálními okny). Při zavření modálního obrazu tlačítkem "OK" se v metodě PmgRoot.Close nastaví parametr sReason například na hodnotou "ok". V události PmgRoot.onPanelStopEnd lze pak testovat tuto hodnotu a podle toho vyplnit hodnotu PmgRoot.ReturnValue.
Poznámka:
V této události lze provést závěrečné nastavení hodnot z Pmg objektů do vlastnosti ReturnValue.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Ale z důvodu omezení funkčnosti některých Web prohlížečů (Chrome, Edge) nelze v této události volat například metodu obrazu. Server však může být informován o stavu obrazu metodou GetLastRefresh.
Viz také:
- PmgRoot.Close (metoda)
Příklad:
Příklad obsahu události pro vygenerování vrácené hodnoty obrazu. Vrácená hodnota je pole obsahující dvě hodnoty z Pmg objektů "/text0" a "/text1".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Reason == "ok")
{
var text0 = pMe.Items("/text0").Value;
var text1 = pMe.Items("/text1").Value;
pMe.ReturnValue = Pm.Array1(text0, text1);
}

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.