Update cookies preferences
Promotic

If...Then...Else - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
If podmínka Then příkazy [Else elsepříkazy]


nebo lze užít blokovou formu:
If podmínka Then
  [příkazy]
[ElseIf podmínka-n Then
  [elseifpříkazy]]
[Else
  [elsepříkazy]]
End If


podmínka Číslo nebo textový řetězec vyhodnocený jako true nebo false. Pokud podmínka je Null, pak se vyhodnocuje jako false.
příkazy Jeden nebo více příkazů oddělených dvojtečkami, které se provedou, pokud podmínka je true.
podmínka-n stejné jako podmínka
elseifpříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud příslušná podmínka-n je true.
elsepříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud žádná předchozí podmínka nebo podmínka-n není true
Poznámka:
Lze užít jednořádkovou formu (1. syntaxe) pro krátké, jednoduché testy. Bloková forma (2. syntaxe) však poskytuje více flexibility a strukturovanosti než forma jednořádková a obvykle je čitelnější a snadněji se ladí.
Tip: Jednořádková forma umožňuje zadat více příkazů, ale jednotlivé příkazy musí být na jediné řádce, oddělené znakem "dvojtečka":
If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B


Při provádění bloku (2. syntaxe) je testována podmínka. Pokud podmínka je true, pak se provedou příkazy následující Then. Pokud podmínka je false, pak jsou vyhodnoceny bloky ElseIf (pokud nějaké jsou). Pokud nalezena podmínka je true, pak jsou provedeny příkazy následující příslušné Then. Pokud není žádná podmínka bloku ElseIf vyhodnocena jako true (nebo není-li žádný blok ElseIf), pak se provedou příkazy následující Else. Po provedení příkazu následujících Then nebo Else, pokračuje provádění příkazem následujícím za End If.
Bloky Else a ElseIf jsou volitelné. Lze mít libovolné množství bloků ElseIf, ale žádný se nesmí objevit po bloku Else. Příkazy If mohou být vnořené, tzn. obsažené v jiných příkazech If.

K určení, zda se jedná o blokovou nebo jednořádkovou formu příkazu If se zjistí, co následuje za Then. Pokud je tam něco, kromě komentáře, pak je příkaz chápán jako jednořádková forma.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz if...else.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Temperature
' .....
If Temperature > 95 Then
' ...
ElseIf Temperature < 12 Then
' ...
Else
' ...
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.