Update cookies preferences
Promotic

Exit - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Ukončuje příkazy Do...Loop, For...Next nebo celou funkci.
Syntaxe:

Exit Do
Exit For
Exit Function

Exit Do Umožňuje ukončit příkaz cyklu Do...Loop.
Lze použít pouze uvnitř příkazu Do...Loop.
Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Loop.
Pokud je použit uvnitř vnořených Do...Loop příkazů, pak ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit For Umožňuje ukončit příkaz cyklu For...Next.
Lze použít pouze uvnitř příkazu For...Next.
Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Next.
Pokud je použit uvnitř vnořených For...Next příkazů, pak ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit Function ukončuje funkci.
Poznámka:
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz break.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim iCount, MyNum
Do
For iCount = 0 To 1000
MyNum = Int(Rnd() * 100)
Select Case MyNum
Case 17
MsgBox("Case 17")
Exit For
' Ukončení příkazu For...Next
Case 29
MsgBox("Case 29")
Exit Do
' Ukončení příkazu Do...Loop
End Select
Next
Loop While iCount < 100
© MICROSYS, spol. s r.o.