Update cookies preferences
Promotic

Int - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celou část čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Floor.
Syntaxe:
Long Int(Double number)
Parametry:
number(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Jak Int, tak Fix odstraňují desetinnou část čísla a vracejí výsledné celé číslo.
Rozdíl mezi Int a Fix je, že když číslo je záporné, Int vrací první záporné celé číslo menší nebo rovno číslu, zatímco Fix vrací první záporné celé číslo větší nebo rovno číslu. Například Int konvertuje -8.4 na -9 a Fix na -8.
Fix(number) je ekvivalentní:
Sgn(number) * Int(Abs(number))
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nNumber
nNumber = Int(99.8)   ' Vrací 99
nNumber = Int(-99.8)   ' Vrací -100
nNumber = Int(-99.2)   ' Vrací -100
© MICROSYS, spol. s r.o.