Promotic

Hex - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec který představuje hodnotu čísla hexadecimálně.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringFormat.
Syntaxe:
String Hex(Long number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Pokud argument není celým číslem, pak se provede jeho zaokrouhlení na nejbližší celé číslo.

Pokud číslo je funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až osm hexadecimálních znaků

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu &H před číslem. Například &H10 hexadecimálně představuje 16 decimálně.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sHex
sHex = Hex(5)   ' Vrací "5"
sHex = Hex(10)   ' Vrací "A"
sHex = Hex(459)   ' Vrací "1CB"
© MICROSYS, spol. s r. o.