Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hex - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec který představuje hexadecimální hodnotu čísla.
Syntaxe:
Hex(number As Long) As String
Volání:
s = Hex(number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Pokud argument není celým číslem, pak se provede jeho zaokrouhlení na nejbližší celé číslo.
 
Pokud je číslo funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až osm hexadecimálních znaků

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu &H před číslem. Například &H10 v hexadecimální notaci představuje 16 v desítkové soustavě.

Příklad:
Dim sHex
sHex = Hex(5) ' Vrací "5"
sHex = Hex(10) ' Vrací "A"
sHex = Hex(459) ' Vrací "1CB"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice