Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hex - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec reprezentující hexadecimální hodnotu čísla.
Syntaxe:
Hex(number As Long) As String
Volání:
s = Hex(number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Není-li argument číslo celým číslem, provede se jeho zaokrouhlení na nejbližší celé číslo.
 
je-li číslo funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až osm hexadecimálních znaků

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu &H před číslem. Například &H10 v hexadecimální notaci reprezentuje 16 v desítkové soustavě.

Příklad:
Dim sHex
sHex = Hex(5) ' Vrací "5"
sHex = Hex(10) ' Vrací "A"
sHex = Hex(459) ' Vrací "1CB"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice