Update cookies preferences
Promotic

Hex - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec který představuje hodnotu čísla v hexadecimálním tvaru.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmFormat, viz Použití Radix pro formátování čísla do hexadecimálního tvaru.
Syntaxe:
String Hex(Long number)
Parametry:
number(Long) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Pokud parametr není celým číslem, pak se provede jeho zaokrouhlení na nejbližší celé číslo.

Pokud číslo je funkce vrací
Null Null
Empty nulu (0)
jakékoliv jiné číslo až osm hexadecimálních znaků

Hexadecimální hodnota čísla lze zadat pomocí prefixu &H před číslem. Například &H10 v hexadecimálním tvaru představuje 16 decimálně.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sHex
sHex = Hex(5)   ' Vrací "5"
sHex = Hex(10)   ' Vrací "A"
sHex = Hex(459)   ' Vrací "1CB"
© MICROSYS, spol. s r.o.