Update cookies preferences
Promotic

CDbl - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.ToNumber.
Syntaxe:
Double CDbl(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CDbl nebo CSng bude výpočet probíhat v typu Double nebo Single v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v celých číslech.
Použitím této funkce se dosáhne konverze závislé na místním nastavení systému z libovolného datového typu hodnoty typu Double. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou rozpoznány podle místního nastavení systému.

Upozornění: Tato funkce umí konvertovat pouze hodnoty s místně nastavenými oddělovači (např. hodnota 3.14 nebo 3,14). Vzniká proto problém, když hodnoty v textovém tvaru vzniknou na jiném počítači s jiným nastavením. Je doporučeno proto používat raději metodu Pm.CDbl, která tento problém řeší!
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = CDbl(2345.5678)   ' Vrací 2345.5678
n = CDbl(2600)   ' Vrací 2600
© MICROSYS, spol. s r.o.