Promotic

DatePart - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací požadovanou část datumu.
Syntaxe:
Date DatePart(String interval, Date date, [Integer firstdayofweek], [Integer firstweekofyear])
Parametry:
interval(String) Určuje část datumu, která bude vrácena::
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
date(Date) Vyhodnocované datum
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Určuje den v týdnu.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá Neděle. Hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času.
firstweekofyear[nepovinné] (Integer) Určuje první týden v roce.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá, že prvním týdnem byl týden, ve kterém byl 1. leden. Hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času.
Poznámka:
Funkci lze použít k vyhodnocení datumu a žádaného časového intervalu. Například, funkci lze použít k výpočtu dne v týdnu nebo současnou hodinu. Parametr firstdayofweek ovlivňuje výpočty používající symboly intervalu "w" a "ww".
Pokud date je reprezentováno znaky datumu, pak se určený rok stává pevnou součástí tohoto datumu. Pokud však je date uzavřeno v uvozovkách a je vynechán rok, pak je do skriptu vložen současný rok při každém vyhodnocení výrazu. Tím lze psát skript použitelný v různých rocích.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim d
d = DatePart("h", date)
© MICROSYS, spol. s r.o.