Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DatePart - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací požadovanou část datumu.
Syntaxe:
DatePart(interval As String, date As Date, [firstdayofweek As Integer], [firstweekofyear As Integer]) As Date
Volání:
d = DatePart(interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Parametry:
interval(String) Řetězcový výraz určující časový interval, který bude vrácen:
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
date(Date) Vyhodnocovaný datumový výraz
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Konstanta určující den v týdnu. Není-li určena, předpokládá se Neděle. Hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času.
firstweekofyear[nepovinné] (Integer) Konstanta určující první týden v roce. Není-li určena, předpokládá se, že prvním týdnem byl týden, ve kterém byl 1. leden. Hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času.
Poznámka:

Funkci lze použít k vyhodnocení datumu a žádaného časového intervalu. Například, funkci lze použít k výpočtu dne v týdnu nebo současnou hodinu. Argument firstdayofweek ovlivňuje výpočty používající symboly intervalu "w" a "ww".

Je-li date reprezentováno znaky datumu, určený rok se stává pevnou součástí tohoto datumu. Je-li však date uzavřeno v uvozovkách a je vynechán rok, pak je do skriptu vložen současný rok při každém vyhodnocení výrazu. Tím lze psát skript použitelný v různých rocích.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice