Promotic

Year - funkce jazyka VBScript

Popis:
Rok (celé číslo).
Syntaxe:
Integer Year(Date date)
Parametry:
date(Date) Datum a čas
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tDate, nYear
tDate = #October 19, 2020#
nYear = Year(tDate)   ' nYear obsahuje 2017
© MICROSYS, spol. s r. o.