Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Year - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo reprezentující rok.
Syntaxe:
Year(date As Date) As Integer
Volání:
n = Year(date)
Parametry:
date(Date) jakýkoli výraz, který může reprezentovat datum
Příklad:
Dim tDate, nYear
tDate = #October 19, 2017#
nYear = Year(tDate) 'nYear obsahuje 2017
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice