Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Len - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací počet znaků v řetězci nebo (pokud parametr str není typu String) počet bajtů potřebných k uložení proměnné.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringLen.

Syntaxe:
Long Len(String str)
Parametry:
str(String) Jakýkoli platný výraz.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Len("VBScript")  'n obsahuje 8
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice