Update cookies preferences
Promotic

Len - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací počet znaků v řetězci nebo (pokud parametr str není typu String) počet bajtů potřebných k uložení proměnné.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringLen.
Syntaxe:
Long Len(String str)
Parametry:
str(String) Jakýkoli platný výraz.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Len("VBScript")   ' n obsahuje 8
© MICROSYS, spol. s r.o.