Update cookies preferences
Promotic

LBound - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací nejmenší možný index pro určený rozměr pole.
Syntaxe:
Long LBound(Array array, [Integer dimension])
Parametry:
array(Array) proměnná obsahující pole
dimension[nepovinné] (Integer) Celé číslo určující, pro který rozměr bude vrácen dolní index.
Pro první rozměr se užívá 1, pro druhý 2, atd.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá 1.
Poznámka:
Funkce LBound a UBound se používají pro určení velikosti pole. Funkce UBound se užívá pro určení horního indexu rozměru pole. Implicitní dolní index pro pole je vždy 0.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = LBound(arr, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.