Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InStr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací pozici prvního výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.StringFind.

Syntaxe:
InStr([start As Integer], string1 As String, string2 As String, [compare As Integer]) As Integer
Volání:
n = InStr([start,] string1, string2[, compare])
Parametry:
start[nepovinné] (Integer) Číselný výraz nastavující počáteční pozici pro jednotlivé vyhledávání. Je-li uveden argument compare, je vyžadován argument start.
string1(String) Prohledávaný řetězcový výraz
string2(String) Vyhledávaný řetězcový výraz
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání podřetězců. Není-li uveden, provádí se binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnávání
vbTextCompare - provede textové porovnávání
Vrácená hodnota:
0 - string1 je prázdný nebo string2 nenalezen nebo start > Len(string2)
Null - string1 nebo string2=Null
start - string2 je prázdný
pozice nalezeného podřetězce - string2 nalezen v string1
Poznámka:
Funkce InStr se používá s bajtovými daty obsaženými v řetězci. Namísto vrácení znakové pozice prvního výskytu řetězce v jiném, funkce InStr vrací bajtovou pozici.
Příklad:
Dim SearchString, SearchChar, nPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP"
SearchChar = "P"
nPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1) 'textové vyhledávání začíná na pozici 4, vrací 6
nPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0) 'binární vyhledávání začíná na pozici 1, vrací 9
nPos = InStr(SearchString, SearchChar) 'binární vyhledávání, vrací 9
nPos = InStr(1, SearchString, "W") 'binární vyhledávání od pozice 1, vrací 0 ("W" není nalezeno)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice