Update cookies preferences
Promotic

InStr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací pozici prvního výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringFind.
Syntaxe:
Integer InStr([Integer start], String string1, String string2, [Integer compare])
Parametry:
start[nepovinné] (Integer) Číselný výraz nastavující počáteční pozici pro jednotlivé vyhledávání.
Pokud není nastaveno, pak hledání začíná od první pozice.
Pokud je uveden parametr compare, pak je vyžadován parametr start.
string1(String) Prohledávaný textový řetězec
string2(String) Vyhledávaný textový řetězec
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání podřetězců.
Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
vbTextCompare - provede textové porovnání
Vrácená hodnota:
0 - string1 je prázdný nebo string2 nenalezen nebo start > Len(string2)
Null - string1 nebo string2=Null
start - string2 je prázdný
pozice nalezeného podřetězce - string2 nalezen v string1
Poznámka:
Funkce InStr se používá s bajtovými daty obsaženými v řetězci. Místo vrácení znakové pozice prvního výskytu řetězce v jiném, InStr vrací bajtovou pozici.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim SearchString, SearchChar, nPos
SearchString = "XXpXXpXXPXXP"
SearchChar = "P"
nPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1)   ' textové vyhledávání začíná na pozici 4, vrací 6
nPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0)   ' binární vyhledávání začíná na pozici 1, vrací 9
nPos = InStr(SearchString, SearchChar)   ' binární vyhledávání, vrací 9
nPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, "W")   ' binární vyhledávání od pozice 1, vrací 0 ("W" není nalezeno)
© MICROSYS, spol. s r.o.