Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeSerial - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací Date obsahující čas určený hodinou, minutou a sekundou.
Syntaxe:
TimeSerial(hour As Integer, minute As Integer, second As Integer) As Date
Volání:
t = TimeSerial(hour, minute, second)
Parametry:
hour(Integer) číslo v rozsahu od 0 do 23
minute(Integer) číslo představující minutu
second(Integer) číslo představující sekundu
Poznámka:

Pro určení času (např. 11:59:59) by měly být jednotlivé argumenty funkce v přijatelném rozsahu. Tj. 0-23 pro hodiny a 0-59 pro minuty a sekundy. Lze však použít libovolné relativní hodnoty reprezentující určitý počet hodin, minut nebo sekund před nebo po určitém čase.

 
Pokud překročí jakýkoli argument přijatelný rozsah, pak nejbližší větší jednotka je zvětšena. Například 75 minut je vyhodnoceno jako 1 hodina a 15 minut. Pokud však některý argument je mimo rozsah -32768 - 32767, nebo pokud přesahuje čas určený třemi argumenty (přímo či výrazem) rozsah přípustný pro čas, pak vzniká chyba.

Zadat hodnotu datumu a času zároveň včetně milisekund umožňuje metoda Pm.CreateDate.

Příklad:
Příklad používá číselných výrazů místo absolutních čísel času. Funkce vrací čas 15 minut před (-15), šest hodin před polednem (12-6), neboli 5:45:00.
Dim tTime
tTime = TimeSerial(12-6, -15, 0)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice