Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeSerial - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací Date obsahující čas určený hodinou, minutou a sekundou.
Syntaxe:
TimeSerial(hour As Integer, minute As Integer, second As Integer) As Date
Volání:
t = TimeSerial(hour, minute, second)
Parametry:
hour(Integer) číslo v rozsahu od 0 do 23
minute(Integer) číslo představující minutu
second(Integer) číslo představující sekundu
Poznámka:

Pro určení času (např. 11:59:59) by měly být jednotlivé argumenty funkce v přijatelném rozsahu. Tj. 0-23 pro hodiny a 0-59 pro minuty a sekundy. Lze však použít libovolné relativní hodnoty reprezentující určitý počet hodin, minut nebo sekund před nebo po určitém čase.

 
Překročí-li jakýkoli argument přijatelný rozsah, nejbližší větší jednotka je zvětšena. Například 75 minut je vyhodnoceno jako 1 hodina a 15 minut. Je-li však některý argument mimo rozsah -32768 - 32767, nebo přesahuje-li čas určený třemi argumenty (přímo či výrazem) rozsah přípustný pro čas, vzniká chyba.

Zadat hodnotu datumu a času zároveň včetně milisekund umožňuje metoda Pm.CreateDate.

Příklad:
Příklad používá číselných výrazů místo absolutních čísel času. Funkce vrací čas 15 minut před (-15), šest hodin před polednem (12-6), neboli 5:45:00.
Dim tTime
tTime = TimeSerial(12-6, -15, 0)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice