Update cookies preferences
Promotic

TimeSerial - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací hodnotu typu Date obsahující čas určený hodinou, minutou a sekundou.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.CreateDate.
Syntaxe:
Date TimeSerial(Integer hour, Integer minute, Integer second)
Parametry:
hour(Integer) číslo v rozsahu od 0 do 23
minute(Integer) číslo - představuje minutu
second(Integer) číslo - představuje sekundu
Poznámka:
Pro určení času (např. 11:59:59) by měly být jednotlivé parametry funkce v přijatelném rozsahu. To znamená 0-23 pro hodiny a 0-59 pro minuty a sekundy. Lze však použít libovolné relativní hodnoty která představuje určitý počet hodin, minut nebo sekund před nebo po určitém čase.

Pokud překročí jakýkoli parametr přijatelný rozsah, pak nejbližší větší jednotka je zvětšena. Například 75 minut je vyhodnoceno jako 1 hodina a 15 minut. Pokud však některý parametr je mimo rozsah -32768 - 32767, nebo pokud přesahuje čas určený třemi parametry (buď přímo nebo výrazem) rozsah přípustný pro čas, pak vznikne chyba.
Zadat hodnotu datumu a času zároveň včetně milisekund umožňuje metoda Pm.CreateDate.
Příklad:
Příklad používá číselných výrazů místo absolutních čísel času. Funkce vrací čas 15 minut před (-15), šest hodin před polednem (12-6), tzn. 5:45:00.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tTime
tTime = TimeSerial(12 - 6, -15, 0)
© MICROSYS, spol. s r.o.