Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sqr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Druhá odmocnina čísla.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Sqrt.

Syntaxe:
Double Sqr(Double number)
Volání:
n = Sqr(number)
Parametry:
number(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:
Pro obecnější typy odmocňování viz operátor Umocnění (^).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nSqr
nSqr = Sqr(4)  'Vrací 2
nSqr = Sqr(23)  'Vrací 4.79583152331272
nSqr = Sqr(0)  'Vrací 0
nSqr = Sqr(-4)  'generuje runtime chybu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice