Promotic

Sqr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Druhá odmocnina čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Sqrt.
Syntaxe:
Double Sqr(Double number)
Parametry:
number(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:
Pro obecnější typy odmocňování viz operátor Umocnění (^).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nSqr
nSqr = Sqr(4)   ' Vrací 2
nSqr = Sqr(23)   ' Vrací 4.79583152331272
nSqr = Sqr(0)   ' Vrací 0
nSqr = Sqr(-4)   ' generuje se runtime chyba
© MICROSYS, spol. s r.o.