Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sqr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Druhá odmocnina čísla.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Sqrt.

Syntaxe:
Sqr(number As Double) As Double
Volání:
n = Sqr(number)
Parametry:
number(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:
Pro obecnější typy odmocňování viz operátor Umocnění (^).
Příklad:
Dim nSqr
nSqr = Sqr(4) ' Vrací 2
nSqr = Sqr(23) ' Vrací 4.79583152331272
nSqr = Sqr(0) ' Vrací 0
nSqr = Sqr(-4) ' generuje runtime chybu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice